Uczestnicy konkursu

KANDYDACI DO NAGRODY:

Uczniowie liceów ogólnokształcących z województwa pomorskiego mający wybitne osiągnięcia w zakresie nauk biologicznych. Kandydaci muszą się także legitymować nienaganną postawą etyczną.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY:

Prawo zgłaszania kandydatów ma Kuratorium Oświaty, dyrekcje liceów ogólnokształcących z terenu województwa pomorskiego i nauczyciele biologii tychże liceów. Istnieje możliwość ponownego zgłoszenia kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody w poprzednich edycjach konkursu.