Terminarz konkursu

15.05.2015 – ostateczny termin zgłaszania kandydatów do nagrody

Zgłoszenia (na załączonym kwestionariuszu) prosimy przesyłać na adres:

Hotel Orbis Posejdon
ul. Kapliczna 30
80-341 Gdańsk
(z adnotacją: Nagroda im. M. Dominiak)

20.05.2015 – zakończenie prac komitetu nagrody, akceptacja kandydatów przez Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia

15.06.2015 – uroczyste wręczenie nagród