Patronka konkursu

Małgorzata Dominiak (1948-1997) urodziła się w Radomiu. Po ukończeniu tamże Liceum Ogólnokształcącego im. płk Dionizego Czachowskiego rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 roku otrzymała tytuł magistra nauk biologicznych w zakresie zoologii. Od zakończenia studiów mieszkała i pracowała w Trójmieście. W okresie 1971-1972 była asystentką w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1973 roku uczyła biologii w szkołach średnich Trójmiasta. Najpierw (do 1992 r.) w Studium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Gdyni (studium to zostało później przekształcone w Studium Nauczycielskie, obecnie – X LO). Podczas pracy w studium poza zajęciami z biologii uczyła również biomedycznych podstaw rozwoju. W 1992 roku podjęła pracę w nowo powołanym XX LO w Gdańsku, pozostając w nim aż do śmierci w lipcu 1997 roku.
Pracując w Studium Nauczycielskim prowadziła m.in. lekcje pokazowe biologii dla nauczycieli szkół średnich. Jej uczniowie brali udział w olimpiadach biologicznych i ekologicznych. Była nauczycielem bardzo lubianym przez młodzież. Poświęcała jej dużo czasu, jako wychowawca, nauczyciel biologii, opiekun drużyny harcerskiej.