Nagroda

W obecnym roku nagrody dla uczniów wynoszą: 3000 zł, 1000 zł, 500 zł.
Przewidujemy także przyznanie nagrody specjalnej w wysokości 1000 zł.