Komisja konkursu

  • prof. Piotr Dominiak – Politechnika Gdańska (Rotary) – przewodniczący
  • mgr Krzysztof Balcerzak – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (Rotary)
  • dr Krystyna Burkiewicz – Uniwersytet Gdański
  • mgr Teresa Dyszlewicz – emerytowana nauczycielka
  • mgr inż. Anna Zielińska –Kuratorium Oświaty
  • mgr Lilianna Hoppe – Centrum Edukacji Nauczycieli
  • prof. Stanisław Kryszewski – Uniwersytet Gdański (Rotary)
  • prof. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska
  • mgr Urszula Proll – emerytowana nauczycielka X LO w Gdyni
  • dr Anna Sternicka – Uniwersytet Gdański