Idea konkursu

patronkaDlaczego organizujemy coroczne Konkursy o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak? Po prostu chcemy wyróżniać młodych zdolnych ludzi i pomagać im realizować marzenia. Jakże często słyszymy wokół siebie negatywne opinie o współczesnej młodzieży, narzekania na niski poziom wiedzy, nikłe zaangażowanie społeczne, brak zainteresowania ważnymi problemami. Chcemy pokazać, że to nie dotyczy wszystkich. Że wokół nas jest wielu wspaniałych młodych ludzi. Trzeba ich tylko znaleźć, pochwalić ich, ale i pochwalić się nimi. Pokazać innym, że ten niezbyt korzystny obraz jest mocno przerysowany.
Dziesięć kolejnych Konkursów o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak pozwoliło nam poznać ponad 60 licealistów, których osiągnięcia i postawa zrobiły na nas wielkie wrażenie. Zetknęliśmy się z osobami nie tylko bardzo zdolnymi i pracowitymi, mającymi wiele różnorakich talentów, ale także z ludźmi pomagającymi innym w nauce, w borykaniu się z wieloma codziennymi trudnościami. Chcemy bardzo mocno podkreślić, że Konkurs to nie tylko forma naszego uznania dla nagradzanych i wyróżnianych. To także dobra lekcja dla nas, dorosłych, bo wiele mogliśmy się dowiedzieć i nauczyć.
Dlaczego nagradzamy uczniów fascynujących się biologią? Przede wszystkim dlatego, że Gosia, którą wielu członków naszego klubu znało, była biologiem, że uczyła tego przedmiotu w trójmiejskich szkołach. Pomyśleliśmy, że z Jej odejściem nie powinna zakończyć się Jej misja., że ślady Jej pracy powinny być trwałe zarówno wśród przyjaciół, jak i w środowisku, w którym pracowała.
Pomysł nagradzania biologów wynika także z przekonania, że biologia to nauka z ogromną przyszłością, trudna, ale fascynująca, mająca wpływ na wiele dziedzin życia. Postęp na tym polu jest niesłychanie dynamiczny i chcielibyśmy, choć w bardzo skromny sposób, przyczynić się do tego, by Polska w tym postępie uczestniczyła i współtworzyła go. Cieszymy się, że laureaci dotychczasowych konkursów wywodzili się z aż 24 liceów. Były wśród nich obok szkół z Trójmiasta, licea z mniejszych ośrodków. Warto podkreślić, że najwięcej (25 w tym 3 Nagrody Główne)) nagrodzonych wywodzi się II LO im. Adama Mickiewicza ze Słupska, gdzie pracuje profesor Tamara Kropiowska, że dwukrotnie Nagrody Główne zdobyli wychowankowie profesora Witolda Narlocha z LO w Czersku, a 6 laureatów to uczniowie profesora Leszka Ciesielskiego z I LO w Gdyni.
Z wielką satysfakcją dowiadujemy się, że laureaci konkursów wspaniale radzą sobie na studiach, w pracy zawodowej. Prowadzą badania naukowe w kraju i zagranicą, przygotowują doktoraty, są lekarzami. Aż 27 osób nagrodzonych, do których udało się nam dotrzeć, wybrało studia medyczne, 9 – biologiczne, 4 – weterynarię, 3 –chemiczne, 2 – farmaceutyczne. Spektrum zainteresowań laureatów obejmuje także informatykę, budownictwo, neofilologię, filozofię, geografię, zarządzanie, ekonomię, ochronę środowiska, psychologię. W prace związane z konkursami zaangażowanych było i jest wiele osób. Ogromnie cenimy sobie patronat Pomorskiego Kuratorium Oświaty, wsparcie Senatora RP, byłego ministra edukacji narodowej – profesora Edmunda Wittbrodta, pomoc organizatorów olimpiady biologicznej z dr Krystyną Burkiewicz na czele, pracę członków Komitetów Konkursowych. Chcemy podziękować nauczycielom biologii z pomorskich liceów. Bez Was nie byłoby konkursów, a przede wszystkim tak świetnych laureatów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą pomoc i zaangażowanie.
Dziękujemy członkom naszego Klubu Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia, szczególnie tym, którzy byli i są fundatorami nagród: Stanisławowi Wojtysiakowi, Januszowi Wiśniewskiemu, Zbigniewowi Borkowskiemu, Jackowi Kucharskiemu, Wojciechowi Rybowskiemu, Krzysztofowi Balcerzakowi, Stanisławowi Kryszewskiemu, Tomaszowi Balcerowskiemu, Januszowi Różalskiemu, Stanisławowi Wilgockiemu, Mirosławowi Domosławskiemu, Adamowi Mierosławskiemu, Piotrowi Lisowi, Dominikowi Lisowi, Maciejowi Kosycarzowi, Janowi Zacharewiczowi. A także osobom spoza klubu” profesorom Jackowi Namieśnikowi z Politechniki Gdańskiej i Leszkowi Preisnerowi z AGH w Krakowie.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:rotary

Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia

PATRONAT:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

ADRES KONTAKTOWY:

piotr.dominiak@zie.pg.gda.pl (z dopiskiem: Konkurs im. M. Dominiak)